Cookies

Wij maken gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren. Om door te gaan met je bezoek, kun je op Sluiten klikken. We maken alleen gebruik van cookies die de website laten werken. Deze kunnen dus niet uitgeschakeld worden.

Over GOAL!

Een goede mentale gezondheid hangt samen met een goede kwaliteit van leven, mentale veerkracht en actieve participatie in de wijk. In de Gemeente Harderwijk zijn van de 100.00 inwoners die ambulante zorg ontvangen, maar liefst 1.677 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Door uitsluiting van de huidige Gecombineerde Leefstijlinterventies is het op dit moment voor hen niet mogelijk te profiteren van leefstijlondersteuning ter verbetering van hun mentale en lichamelijk gezondheid.

Op basis van de input van cliënten en de huidige stand van de wetenschap en de praktijk heeft GGz Centraal de Gecombineerde Ondersteuning voor Ambulante Leefstijlinterventies (GOAL!) ontwikkeld. GOAL! is toegespitst op mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) die ambulant behandeld worden en thuis of in beschermde woonvormen wonen. Met GOAL! kan een betere begeleiding en ondersteuning worden geboden bij een gezonde leefstijl, om zowel de kwaliteit van leven als de lichamelijk en psychische gezondheid te verbeteren. Het bieden van een integrale ondersteuning, gericht op een combinatie van leefstijlfactoren, draagt bij aan een duurzame leefstijlverbetering waarbij, in tegenstelling tot de reguliere GLI’s, de focus niet enkel op het gewichtsverlies ligt.

Binnen de Proeftuin starten maar liefst 50 deelnemers met GOAL! Het belang van bestaande, maar ook nieuwe samenwerking wordt benadrukt. Door het bewerkstelligen van domein overstijgende samenwerkingen wordt sociale interactie en mentale veerkracht gestimuleerd. Door het aangaan en koesteren van duurzame samenwerkingen wordt GOAL! in de wijk en binnen gemeente geïntegreerd als onderdeel van het totale behandelaanbod. Door het bundelen van alle specialismen in de vorm van Proeftuin GOAL! bieden we een platform aan waardoor gecombineerde leefstijlinterventies ook mogelijk zijn voor mensen met EPA.

Binnen de visie van GOAL wordt de Proeftuin verdeeld in twee delen. Een intensief hoofdtraject van 12 maanden, gevolgd door een nazorg traject van nog eens twaalf maanden. Waarbinnen doormiddel van evaluatiemomenten bijsturing wordt gegeven, afgestemd op de wensen van de individuele deelnemer. In samenwerking met professionals op het gebied van psychiatrie wordt intensieve begeleiding geboden. Een leefstijlcoach speelt hierin een centrale en verbindende rol in het netwerk van het sociaal en medisch domein rondom de deelnemer, met onder andere beweegprofessionals, diëtisten, huisartsen, betrokken zorgorganisaties en gemeentelijke voorzieningen.

Voor meer informatie, zie:

ZonMw Start Proeftuin Gecombineerde onderteuning voor Ambulante leefstijlinterventies (GOAL!) in de gemeenten op de Noord-Veluwe

Extra informatie
Meer informatie over leefstijl
Ontvang het nieuws in je mailbox

GOAL! is een project van

Maak kennis met het team van GOAL!

Jeroen Deenik
Jeroen Deenik

Onderzoeker

Bianca Braakhuis
Bianca Braakhuis

Projectleider

Carla Neppelenbroek
Carla Neppelenbroek

Leefstijlcoach

Merlijn Mulder
Merlijn Mulder

Leefstijlcoach